I. A Szervező
Szervező: Gergely Dóra EV
székhelye:2146 Mogyoród, Pacsirta u. 1.

Szervező végzi a Facebook és Instagram nyereményjáték  elnevezésű nyereményjáték – a továbbiakban: Játék – teljes körű lebonyolítását. A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a Szervező által fog történni.
Jelen nyereményjátékot a Facebook vagy az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

II. Játékfeltételek
Facebook: Az oldal követőjeként kommentelj a meghirdetett poszthoz. Aki kommentel, annak neve/accountja kétszer kerül be a sorsolásba. Egy személy csak egy kommentet írhat. ( Egyszer duplázhatja meg csak esélyét.)

II/A. A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.
A Játék nyereménye nem használható fel már elfogadott ajánlat – folyamatban lévő projektekhez.
A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.
Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.gddesign.hu/jatekszabalyzat/ oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.
A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.
A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.
A Szervező üzemelteti a Facebook közösségi hálón a „GD DESIGN-Gergely Dóra lakberendező” hivatalos  oldalát, amelyet a www.facebook.com/gddesign23/ alatt található. Amennyiben a Játékos valamelyik post-hoz hozzászól (kommenttel), kifejezett hozzájárulását adja a post nyilvánosságra hozatalához továbbá, hogy a profil képe megjelenjen.
A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja

III. A Játék időtartama
2020.12.13-2019.12.23.

IV. Nyeremény
1 db 100.000 Ft értékű lakberendezési tervezési szolgáltatás kerül kisorsolásra, melyet a Nyertes  1 db általa választott maximum 15 nm-es helyiségre használhat fel.
A nyeremény az alábbiakat tartalmazza:
– 1 féle elrendezési és  design variáció készül
– 2D berendezési terv
– 3D látványterv- maximum 3db
– egyedi bútor terv – maximum 1 db méret és anyag megjelöléssel
– szín és burkolati terv
– konszignációs/bevásárló lista tartalma: fal színek- burkolat, betervezett bútorok beszerzési helye megjelölésre kerül
– módosítási lehetőségek: 3 db
– egyeztetések: 3×1 óra.

Nem tartalmazza: termékek beszerzését, házhoz szállítását; kivitelezés felügyelete, lebonyolítása.

V. Nyertes kiválasztása
A Játék végét követően, mindkét feltételt teljesítő Játékosok közül, az Instagram és Facebook kommentelők közül Gergely Dóra egy személyt  sorsol ki a randon.org alkalamazás segítségével. Ennek időpontja: 2019.12.23. 21:00

VI. Értesítés, nyeremények átvétele
Facebook: A Nyertest a Facebook segítségével értesítjük a következő módon: a GD Design- Gergely Dóra lakberendező Facebook oldal kommentet ír a nyereményjáték képe alá, amelyben megemlíti a Nyertes nevét. A kiértesített Facebook felhasználónak a GD Design- Gergely Dóra lakberendező oldalnak írt üzenetben kell jelentkeznie a nyereményéért.
A Nyertes az értesítés kézhezvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül köteles Szervezővel felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. rossz/hibás hashtaggel, privát instagram profillal regisztráló Játékos) eredő elmaradásokért, károkért.

A Nyeremény felhasználáshoz szükséges első egyeztetés január végén héten belül történik. A teljes folyamat pedig kb 2 hónap alatt záródik le. Amennyiben a Nyertes lemondja a megbeszélt időpontot vagy egyéb okok miatt nem vesz részt rajta, úgy a Nyeremény a Szervezőre száll vissza.

VII. Személyes adatok kezelése
A kezelt személyes adatok köre játék lebonyolítása során: Instagram és Facebook account név.

A Szervező a kommentben érkező Instagram és Facebook account neveket a sorolást követően nem tárolja és nem használja fel semmilyen céllal.

A Nyertes személyes adatait Adatkezelési szabályzat alapján kezeli.